Privatlivspolitik

1. Vores erklæring om persondatabeskyttelse

Hos BeBaby vil vi gerne forsikre dig om, at vi respekterer dit privatliv og behandler dine persondata med omhu.

Dine persondata indsamles til disse formål:

  • Behandling og levering af din ordre
  • Kundeservice
  • Forebyggelse af svindel
  • Lovmæssige krav

Dine persondata slettes når de ikke længere skal bruges. Vi sælger ikke dine persondata. Vi opbevarer dine persondata sikkert.

 

2. Indsamling og brug af dine persondata

Behandling og levering af din ordre

For at behandle og gennemføre din ordre, skal vi bruge nogle oplysninger fra dig. Derfor oplyser du dit navn, din adresse, din e-mail, dit telefonnummer og din betalingsmetode når du afgiver en ordre. Du oplyser dermed også hvilke produkter du ønsker at købe. Disse informationer bruges til at sende en ordrebekræftelse og til at pakke og levere ordren. 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Kundeservice

Når du kontakter BeBaby gennem kundeservice, registrerer vi de persondata du oplyser. Kundeservice har adgang til information omkring din ordre, så du kan få den bedste hjælp.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

Forebyggelse af svindel

De informationer du har oplyst når du har afgivet en ordre kan blive brugt til forebyggelse og efterforskning af mistanke om svindel. I den forbindelse kan vi derfor modtage yderligere informationer fra vores betalingsløsningsudbydere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 

Lovmæssige krav

Vi opbevarer persondata for at overholde lovmæssige krav f.eks. bogføringsregler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 

3. Deling af persondata

For at kunne tilbyde dig den bedste service, kan din persondata blive delt med vores samarbejdspartnere. Persondata deles kun når det er lovligt. Alle samarbejdspartnere er forpligtede til at behandle persondata sikkert. 

Der er forskellige tekniske serviceudbydere som behandler dine persondata når de har adgang til vores databaser eller opbevarer persondata i deres applikationer på vores vegne. Disse udbydere er f.eks. hosting-udbydere, udbydere af hjemmeside og udbydere af kommunikationsværktøjer.

Vi skal dele dine persondata med offentlige myndigheder, hvis vi er lovgivningsmæssigt forpligtede til det. Det samme gælder hvis det er en domstol eller anden myndighed der kræver det.

 

4. Hvor længe vi gemmer dine data

Dine persondata bliver kun opbevaret så længe der er brug for dem eller for at overholde lovmæssige krav. Dine persondata slettes herefter.

Du kan også bede om at få dine persondata slettet manuelt. Vi vil opfylde dit krav medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne. 

 

5. Dine rettigheder

Når der indsamles persondata har du nogle rettigheder. Her ser du følgende:

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig inden det sker automatisk.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til begrænsing af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Klager

Hvis du vil klage over, hvordan dine persondata behandles, kan du altid kontakte os på mail: hellobebaby@gmail.com. Du kan også indgive en klage til datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder.